PROPOZICE ZIMNÍHO TURNAJE MUŽŮ

BERNARD CUP 2022

 1. POŘADATEL TURNAJE:                   ATHLETICKO-FOOTBALLOVÝ CLUB HUMPOLEC z.s.
 2. HLAVNÍ PARTNER TURNAJE:       Rodinný pivovar BERNARD, a.s.
 3. ZAHÁJENÍ TURNAJE:  sobota 29.01.2022 ve 10.00 hodin
 4. UKONČENÍ TURNAJE: sobota 12.03.2022 v 18.00 hodin
 5. MÍSTO KONÁNÍ:   nové hřiště s umělým povrchem 3 plus generace, s podložkou, *** FIFA, pro soutěže MSFL, ČFL
 6. ORGANIZAČNÍ VÝBOR TURNAJE:

Předseda turnaje:                Václav Duben

Komise turnaje:      Jaroslav Kuba, Marek Švehla, Pavel Štěpán, Radim Dalík, Aleš Horký

 1. ÚČASTNÍCI TURNAJE:                             fotbalové kluby z ČR
 2. ROZLOSOVÁNÍ:  po uzavření termínu pro přihlášení (prosinec 2021) dle počtu přihlášených týmů
 3. STARTOVNÉ: 4.948,-Kč – uhrazeno před zahájením turnaje
 4. PŘEDPISY: Turnaj se hraje se podle pravidel kopané a tohoto rozpisu. Hrací doba zápasu je stanovena na 2 x 45 min.. Utkání se nenastavují. Týmy a rozhodčí jsou povinni být připraveni na stanovený začátek na hrací ploš Střídání 6 hráčů vpoli + brankář. Na turnaji je povoleno střídání „hokejovým způsobem“. Během přestávky týmy zůstávají na hrací ploše. Teplý čaj bude připraven u střídaček. Zákaz používání kopaček s vyměnitelnými kolíky. V případě udělení červené karty, rozhodne komise turnaje, zda hráč smí či nesmí hráč nastoupit v následujícím utkání příslušného týmu (bude posuzováno dle přestupku, za který byla karta udělena). Ostatní se řídí dle pravidel FAČR a rozhodnutí komise turnaje.
 5. ČASOVÝ HARMONOGRAM: Komise turnaje si vyhrazuje právo změn v termínové listině. Změna a náhradní termín bude vždy včas oznámen emailem a telefonicky příslušným týmů
 6. PODMÍNKA ÚČASTI: Vedoucí mužstev musí předložit platnou listinu hráčů, v konkrétních případech i písemný souhlas mateřského oddílu se startem hráče na turnaji.
 7. SYSTÉM TURNAJE: Systém turnaje bude stanoven dle počtu účastníků. A to buď základní fáze (skupiny) a následné play-off nebo systém „každý s každým“.
 8. BODOVÁNÍ TURNAJE: Za vítězství v utkání získává tým 3 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů. Dále tým v utkání získává bod za každý vstřelený gól, a to až do sedmého vstřeleného gólu včetně. Vítězný tým tak v utkání může získat až 10 bodů a poražený tým 7 bodů. (Příklad: Atým – Btým 8:2  – zisk bodů: Atým 3 body za výhru + 7 bodů za 7 a více vstřelených gólů, celkem 10 bodů, Btým 0 bodů za prohru + 2 body za vstřelené branky, celkem 2 body)
 9. KRITÉRIA URČUJÍCÍ POŘADÍ VE SKUPINĚ ČI TABULCE:
  1. celkový počet získaných bodů
  2. počet získaných bodů ze vzájemných utkání
  3. brankový rozdíl ze všech utkání
  4. větší počet vstřelených branek ze všech utkání
  5. los
 10. ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ:
  1. neodehrání utkání v termínu kola z důvodu nepřízně počasí či jiné mimořádné události, bude utkání odehráno v náhradním termínu dle návrhu organizačního výboru turnaje
  2. neodehrání utkání ve skupinách v termínu do 12.03.2022 bude do tabulky započítán výsledek 0:0
  3. jednostranné nedostavení se k utkání bude řešeno kontumací s výsledkem 7:0 v neprospěch týmu, který se nedostavil
 11. DOMÁCÍ MUŽSTVO: Je uvedeno ve dvojici na prvním místě, a je zodpovědné za odlišení ústroje od soupeřova muž
 12. NÁMITKY: Písemně. Zasílají se společně se vkladem 500 Kč, a to písemně či elektronicky na adresu předsedy turnaje nejpozději do pondělí00 hod. bezprostředně následující po utkání. Na zaslané námitky po tomto termínu nebude brána zřetel.
 13. ROZHODČÍ: Delegaci hlavního rozhodčího organizační výbor turnaje. Každý oddíl je povinen poskytnout na své utkání jednoho asistenta rozhodčí
 14. CENY: poháry, zajímavé a hodnotné věcné ceny, individuálně bude vyhlášen nejlepší střelec, nejlepší brankář a nejlepší hráč Předání proběhne při slavnostním vyhlášení po skončení turnaje.

Kontakt :             Jaroslav Kuba, tel.:  +420 777 329 570

email: afchumpolec@centrum.cz

web: www.bernardcup.cz  ;  www.facebook.com/BERNARDCUP

 Propozice ke stažení – 

Kontakt :         předseda turnaje  Václav Duben, tel.:  +420 608 711 656

email: afchumpolec@seznam.cz