PROPOZICE ZIMNÍHO TURNAJE MUŽŮ

BERNARD CUP 2024

 1. POŘADATEL TURNAJE:                   ATHLETICKO-FOOTBALLOVÝ CLUB HUMPOLEC z.s.
 2. HLAVNÍ PARTNER TURNAJE:       Rodinný pivovar BERNARD, a.s.
 3. ZAHÁJENÍ TURNAJE:  
 4. UKONČENÍ TURNAJE: 
 5. MÍSTO KONÁNÍ:   nové hřiště s umělým povrchem 3 plus generace, s podložkou, *** FIFA, pro soutěže MSFL, ČFL
 6. ORGANIZAČNÍ VÝBOR TURNAJE:

Předseda turnaje:                Václav Duben

Komise turnaje:      Jaroslav Kuba, Marek Švehla, Pavel Štěpán, Radim Dalík, Aleš Horký

 1. ÚČASTNÍCI TURNAJE:  fotbalové kluby z ČR
 2. ROZLOSOVÁNÍ:  po uzavření termínu pro přihlášení (prosinec 202211. PŘEDPISY: Turnaj se hraje se podle pravidel kopané a tohoto rozpisu. Hrací doba zápasu je stanovena
  na 2 x 45 minut. Utkání se nenastavují. Týmy a rozhodčí jsou povinni být připraveni na stanovený
  začátek na hrací ploše. Na turnaji je povoleno střídání „hokejovým způsobem“, pokud se týmy před
  utkáním nedohodnou jinak. Zákaz používání kopaček s vyměnitelnými kolíky. V případě udělení
  červené karty, rozhodne komise turnaje, zda hráč smí či nesmí hráč nastoupit v následujícím utkání
  příslušného týmu (bude posuzováno dle přestupku, za který byla karta udělena). Ostatní se řídí dle
  pravidel FAČR a rozhodnutí komise turnaje.
  12. ČASOVÝ HARMONOGRAM: Komise turnaje si vyhrazuje právo změn v termínové listině. Změna a
  náhradní termín bude vždy včas oznámen emailem a telefonicky příslušným týmům.
  13. PODMÍNKA ÚČASTI: Vedoucí mužstev musí předložit platnou listinu hráčů, v konkrétních případech i
  písemný souhlas mateřského oddílu se startem hráče na turnaji.
  49. ročník
  ZIMNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE
  „BERNARD CUP
  2022“
  ATHLETICKO-FOOTBALLOVÝ CLUB HUMPOLEC z.s.,
  Dolní náměstí 34, 39601 Humpolec
  IČO: 226 11 258, DIČ: nejsme plátci DPH
  číslo účtu: 107-3364190267/0100, Komerční banka, a.s.
  www.afchumpolec.cz
  14. SYSTÉM TURNAJE: Systém turnaje „každý s každým“. O pořadí v turnaji rozhodne tabulka ze všech
  utkání.
  15. BODOVÁNÍ TURNAJE: Za vítězství v utkání získává tým 3 body do tabulky turnaje, za remízu 1 bod,
  za prohru 0 bodů.
  16. KRITÉRIA URČUJÍCÍ POŘADÍ VE SKUPINĚ ČI TABULCE:
  a. celkový počet získaných bodů
  b. počet získaných bodů ze vzájemných utkání, v případě shody více týmů minitabulka
  c. brankový rozdíl ze všech utkání
  d. větší počet vstřelených branek ze všech utkání
  e. los
  17. ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ:
  a. neodehraní utkání v termínu kola z důvodu nepřízně počasí či jiné mimořádné události, bude
  utkání odehráno v náhradním termínu dle návrhu organizačního výboru turnaje
  b. jednostranné nedostavení se k utkání bude řešeno kontumací s výsledkem 5:0 v neprospěch
  týmu, který se nedostavil
  18.DOMÁCÍ MUŽSTVO: Je uvedeno ve dvojici na prvním místě, a je zodpovědné za odlišení ústroje od
  soupeřova mužstva.
  19. NÁMITKY: Písemně. Zasílají se společně se vkladem 500 Kč, a to písemně či elektronicky na adresu
  předsedy turnaje nejpozději do pondělí 12.00 hod. bezprostředně následující po utkání. Na zaslané
  námitky po tomto termínu nebude brána zřetel.
  20. ROZHODČÍ: Delegaci hlavního rozhodčího zajišťuje pořadatel turnaje. Každý oddíl je povinen
  poskytnout na své utkání jednoho asistenta rozhodčího.
  21. CENY: poháry, zajímavé a hodnotné věcné ceny, individuálně bude vyhlášen nejlepší střelec, nejlepší
  brankář a nejlepší hráč turnaje. Předání proběhne při slavnostním vyhlášení po skončení turnaje.

Kontakt : Jaroslav Kuba, tel.: +420 777 329 570
email: afchumpolec@centrum.cz
web: www.bernardcup.cz ; www.facebook.com/BERNARDCUP